“ბრძოლა ყველას მომავლისთვის ჯანდაცვის სისტემების გაძლიერებით COVID-19 პანდემიის ფონზე” - მედიცინის მუშაკთა პროფკავშირმა კონფერენცია გამართა