კიდევ ერთი წარმატებით დასრულებული სასამართლო პროცესი