პროფკავშირებმა სამსახურიდან კიდევ ერთი გათავისუფლებული დასაქმებულის უფლებები აღადგინა