კიდევ ერთი გარდაცვილი სამუშაო ადგილზე

პროფესიული კავშირების გაერთიანების მონაცემებით ბოლო 5 თვეში გარდაცვლილია 11 და დაშავებულია 14 ადამიანი. შემთხვევების დიდი ნაწილი სამშენებლო სექტორზე მოდის. 11 დან 10 მუშა სწორედ მშენებლობაზეა დაღუპული.

აღსანიშნავია, რომ ყველა ეს ფატალური შემთხვევა უკავშირდება შრომის უსაფრთხოების წესების უხეშ დარღვევებს. პროფესიული კავშირების გაერთიანების წარმომადგენლების მიერ პერმანენტულად ხორციელდება საზოგადოებრივი მონიტორინგი მშენებარე ობიექტებზე. გაერთიანებამ ინსპექტირებებისას არაერთი დარღვევა გამოავლინა და ფოტოებზე აღბეჭდა, შემდეგ კი საჯარო განცხადებებით გაახმაურა.

სამშენებლო კომპანიებს პროფკავშირების ტექნიკური ინსპექტორებისგან ბარდებათ წერილობითი რეკომენდაციები მშენებარე ობიექტებზე არსებული დარღვევების აღმოფხვრის მიზნით. პროფესიული კავშირების გაერთიანება ასევე აქტიურად თანამშრომლობს შრომის უსაფრთხოების მაკონტროლებელ უწყებებთან. პროფკავშირების შეტყობინების საფუძველზე, სახელმწიფო საზედამხედველო ორგანოების მიერ რამდენიმე სამშენებლო ობიეტზე  სამუშაო პროცესი შეჩერდა კიდეც, თუმცა რეალურად ქმედურიანია შრომის ინსპექციის არ არსებობის გამო ვითარება კვლავ მძიმე რჩება და სამშენებლო ობიექტებზე საფრთხეებიც ისევ მაღალია.