კარმენში გაფიცვა დასრულდა - მშრომელების მოთხოვნები გაითვალისწინეს