კაცების ხელფასი თითქმის ყველა სექტორში ქალების ხელფასს აღემატება