ითხვისის მაღაროში სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას მაღაროს უბნის უფროსი დაიღუპა