ირაკლი პეტრიაშვილმა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორსა შსო-ს მშრომელთა ბიუროს დირექტორთან შეხვედრა გამართა