პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე, ირაკლი პეტრიაშვილი ავსტრიაში, პროფკავშირების კონფედერაციის მე-20 ფედერალურ კონგრესზე იმყოფება.