ინტერვიუ საქართველოს ნავთობისა და გაზის მრეწველობის პროფესული კავშირის თავმჯდომარესთან გოჩა კვიტატიანთან