პროფკავშირის ჩართულობით, შპს "გურია ექსპრესთან" მიმდინარე კოლექტიური შრომითი დავა შეთანხმებით დასრულდა