პროფკავშირის ჩართულობით, შპს “გურია ექსპრესთან” მიმდინარე კოლექტიური შრომითი დავა შეთანხმებით დასრულდა

7 დეკემბერს, მედიაციის პროცესი მხარეთა შემდეგი შეთანხმებით დასრულდა:
 
✅ დასაქმებულებს 2023 წლის 1-ლი იანვრიდან გაეზრდებათ ანაზღაურება ხელზე ასაღები ხელფასის 30%-ის ოდენობით;
 
✅ 2024 წლის 01 იანვრიდან დასაქმებულების ხელფასი გაიზრდება ავტომატურად, საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ინფლაციის მაჩვენებლის შესაბამისად;
 
✅ სამსახურში აღდგება 31 ოქტომბერს გათავისუფლებული პროფკავშირის წევრი დასაქმებული;
 
✅ დასაქმებულებს გაეზრდებათ ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება და იქნება საათობრივი განაკვეთის ერთნახევარი ოდენობა;
 
✅ დამსაქმებელი შეთანხმების გაფორმებიდან 6 თვეში დაასრულებს სამზარეულო, სასადილო, საშხაპე, საპირფარეშო სივრცის აშენებასა და აუცილებელი ინვენტარით მოწყობას, მათ შორის, გათბობა-გაგრილებისა და ცივი-ცხელი წყლის სისტემით უზრუნველყოფას;
 
✅ დამსაქმებელი შეთანხმების გაფორმებიდან 2 კვირის ვადაში ვიდეო სათვალთვალო კამერებში გააუქმებს აუდიო მონიტორინგის ფუნქციას, აქამდე არსებულ ჩანაწერებს კი გაანადგურებს და განადგურების დამადასტურებელ ცნობას წარუდგენს პროფკავშირს;
 
✅ დამსაქმებელი პროფკავშირთან კონსულტაციების საფუძველზე შეიმუშავებს ალკოჰოლური და ნარკოლოგიური სიმთვრალის მდგომარეობის გამოვლენის წესს;
 
✅ დამსაქმებელი იმ დასაქმებულებისთვის, რომლებსაც სესხთან დაკავშირებული პრობლემები აქვთ ბანკში, ხელფასის გადახდას გააგრძელებს ნაღდი ანგარიშსწორებით. ასევე, დამსაქმებელი დათანხმდა, რომ მიმდინარე და საშვებულებო თვის ანაზღაურებას დასაქმებულებს გადაუხდის ერთად;
 
✅ დამსაქმებელი მუშებს უზრუნველყოფს სეზონური სპეც. ტანსაცმლითა და სპეც. ფეხსაცმლით.
 
აღსანიშნავია, რომ შეთანხმება შესაძლებელი გახდა მას შემდეგ, რაც დასაქმებულებმა პროფკავშირთან ერთად 9 დეკემბერს გაფიცვა დაანონსეს. საზოგადოებას ახსოვს, გასული წლის პროცესები, როდესაც დასაქმებულები პროფკავშირთან ერთად 38 დღის მანძილზე იბრძოდნენ საკუთარი შრომითი უფლებებისთვის. დამსაქმებელმა გაფიცვის უკანონოდ ცნობის თაობაზე შეიტანა სარჩელი, რომლის განხილვა ჯერაც არ დასრულებულა. ამის შემდეგ, მედიაციის ორი პროცესი გაიმართა. იყო მასობრივი დათხოვნის მცდელობა, შეიცვალა დირექტორი, მაგრამ ლაბორის ორგანიზებითა და პროფკავშირების გაერთიანების იურიდიული დეპარტამენტის ჩართულობით, პროცესები კანონისა და დასაქმებულთა ნების შესაბამისად წარიმართა.