პროფკავშირებმა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან საჯარო შეხვედრა გამართა