პროფკავშირებმა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან საჯარო შეხვედრა გამართა

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, პროფკავშირების  გაერთიანების ორგანიზებითა და USAID Rule of Law Program I USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამა-ის მხარდაჭერით,  პროექტის – „სამართალწარმოება, ადვოკატირება და ცნობიერების ამაღლება შრომით ურთიერთობებში თანასწორობის უზრუნველსაყოფად“ ფარგლებში,  თემაზე: „დისკრიმინაციის აკრძალვა და არაფორმალური დასაქმება“ სტუდენტებთან შეხვედრა გაიმართა.

 

სტუდენტებისთვის, ცნობიერების ამაღლების მიზნით გამართულ შეხვედრაზე, პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილემ თამარ სურმავამ და მშრომელთა უფლებების დამცველ იურისტთა საერთაშორისო ქსელის რეგიონულმა კოორდინატორმა ევროპასა და აზიაში, თამარ გაბისონიამ, შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაციის ფორმები, არაფორმალური დასაქმების პირობებში  ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა და ამ მიმართულებით არსებული გამოწვევები  მიმოიხილეს.

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებმა, დისკუსიის ფარგლებში, საინტერესოდ, კითხვა-პასუხის რეჟიმში იმსჯელეს. თემამ დიდი ინტერესი გამოიწვია.

საჯარო შეხვედრას სამართლის ფაკულტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალიც დაესწრო.