საქართველოს პროფკავშირებს სომხეთის პროფკავშირების დელეგაცია, მთავრობისა და შრომის ინსპექციის სამსახური სტუმრობს