პროფკავშირებმა რეგიონალური სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის სტრატეგიულ შეხვედრაში მიიღეს მონაწილეობა