პროფკავშირების დელეგაცია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 111-ე შრომის საერთაშორისო კონფერენციაზე იმყოფება

საქართველოს პროფესიული კავშირების დელეგაცია ირაკლი პეტრიაშვილის ხელმძღვანელობით, ქ.ჟენევაში, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 111-ე შრომის საერთაშორისო კონფერენციაზე იმყოფება.

შრომის საერთაშორისო კონფერენცია არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის უამღლესი გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო. იგი ყოველწიურად იკრიბება და აერთიანებს ორგანიზაციის 187 წევრი სახელმწიფოს სამმხრივ დელეგაციებს, სხვა საერთაშორისო აქტორების დამკვირვებლებს. კონფერენაციაზე განიხილება შრომის უფლებებთან დაკავშირებული უმნიშვნელოვანესი საკითხები.

2023 წელს საქართველოს პროფკავშირების დელაგაცია წარმოგენილია მისი ხელძღვანელის ირაკლი პეტრიაშვილის, პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილის თამარ სურმავას, საქართველოს ტრანსპორტის პროფკავშირის თავმჯდომარის ლავრენტი ალანიას, საქართველოს მედიცინის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარის ირაკლი ამირანაშვილის, საქართველოს მომსახურების სფეროს კომუნალური და ბანკების მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარის აკაკი გვალიას სახით.