პროფკავშირების დელეგაცია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 111-ე შრომის საერთაშორისო კონფერენციაზე იმყოფება