საქართველოს სახალხო დამცველმა ა.ჭ.-ის მიმართ შპს „Glovo“-ს მხრიდან  პროფესიული კავშირის  ნიშნით პირდაპირი დისკრიმინაცია დაადგინა