პროფკავშირებმა ევროპის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან გენდერულ თანასწორობასა და ქალთა შრომით უფლებებზე შეხვედრა გამართა