პროფკავშირების გაერთიანებაში ავსტრიის განვითარების სააგენტოსთან შეხვედრა გაიმართა