ფორმულას ოპერატორებსა და ხელმძღვანელებს შორის შეთანხმება შედგა