ევროპული პროფკავშირების აღმასრულებელი კომიტეტის სხდომა დისტანციურად გაიმართა