ევროპის პროფკავშირები საბჭოს ხელმძღვანელი კომიტეტის სხდომაზე შეიკრიბნენ