ევროპის პროფკავშირები კრიზისსა და საჭირო დახმარებებზე მსჯელობენ