პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურმა „ევოლუშენ გეიმინგს“ დასაქმებულისთვის ინფორმაციის გადაცემა დაავალა - რა მნიშვნელობა აქვს აღნიშნული ინფორმაციის ფლობას