„ევოლუშენ გეიმინგმა“ დავა პროფკავშირებთან ისევ წააგო

სასამართლომ უკანონოდ გათავისუფლებული თანამშრომელი სამსახურში აღადგინა  – „ევოლუშენ გეიმინგმა“ დავა პროფკავშირებთან ისევ წააგო

კარინა შონია 2021 წლის 08 სექტემბრიდან 2022 წლის 07 სექტემბრამდე დასაქმებული იყო „ევოლუშენ გეიმინგში“ (შპს ევოლუშენ ჯორჯია) თამაშის წარმდგენის პოზიციაზე.  2022 წლის 04 აგვისტოს კარინასთვის ცნობილი გახდა, რომ მისი თანამშრომელი თ.ჭ. 27 ივნისს გადაცვლილი შესვენების გამო გაბრაზდა მასზე.  თ.ჭ. ცუდად ახსენებდა და ლანძღავდა კოლეგებთან სამსახურში, თითქოს კარინა შონიამ შესვენება წაართვა. ამის გამო სიტყვიერი კონფლიქტი მოუვიდათ თ.ჭ.-ს და იმ თანამშრომლებს, რომლებთანაც ლანძღავდა კარინა შონიას. თ.ჭ. თანამშრომლებს დაემუქრა მენეჯერებისთვის ინფორმაციის მიწოდებით, სამსახურიდან გაგდებითა და პრობლემების შექმნით.

ამის გაგების შემდეგ მოსარჩელე თ.ჭ.-ს 2022 წლის 04 აგვისტოს დაუკავშირდა messenger-ში და გაუგზავნა ხმოვანი შეტყობინება, რომლითაც შეახსენა, რომ თუ არ შეწყვეტდა მუქარებს, ისიც მოითხოვდა რეაგირებას კომპანიისგან. აგრეთვე, გალანძღა და გააფრთხილა, რომ დაცვას არ შემოაშვებინებდა შენობაში. თ.ჭ.-მ კარინა შონიას ხმოვანი შეტყობინების გამო საჩივარი დაწერა კომპანიაში მასზე. თ.ჭ.-ს საჩივრის ფარგლებში კარინა შონიას კომპანიამ მოსთხოვა ახსნა-განმარტების დაწერა, მან დაასახელა პირები, რომელთა თვალწინაც ლანძღავდა თ.ჭ.. იქიდან გამომდინარე, რომ „ევოლუშენ გეიმინგში“ 24-საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს ვიდეო გადაღება, კომპანიას შეეძლო ამოეღო იმ დღის ვიდეო ჩანაწერები და ენახა, რომ თ.ჭ. აგრესიულად ეკონტაქტებოდა თანამშრომლებს, თუმცა სასამართლოში განაცხადა, რომ სწორედ ის მონაკვეთი არ იყო დაფიქსირებული ჩანაწერებში. თ.ჭ.-ს აგრესია, უცენზურო მიმართვა და არასასურველი კომუნიკაცია გაგრძელდა შემდეგ დღეებშიც, რის შესახებაც ამ პირებმა დაწერეს თავიანთ ახსნა-განმარტებებში, თუმცა დამსაქმებელმა არანაირი რეაგირება არ მოახდინა თ.ჭ.-ს მიმართ, პირიქით, სასათბურე პირობები შეუქმნა და ყოველგვარი დისციპლინირების გარეშე სამუშაო ცვლებს უსვამდა სხვა შენობაში. ამავდროულად, კარინა შონიას და სხვებს აუკრძალა თ.ჭ.-სთან მიახლოება და კონტაქტი. საბოლოოდ კი, 2022 წლის 07 სექტემბერს „ევოლუშენ გეიმინგმა“ სამსახურიდან გაათავისუფლა კარინა შონია შრომითი ვალდებულების უხეში დარღვევის გამო.

კარინა შონია პროფკავშირ „ლაბორის“ წევრია. პროფკავშირის დახმარებით კარინამ თავდაპირველად საჩივრით მიმართა შრომის ინსპექციას, თუმცა შრომის ინსპექციამ კომპანიის ქმედებებში ვერ აღმოაჩინა კანონდარღვევა და საჩივარი არ დააკმაყოფილა. პროფკავშირის დახმარებითვე, კარინამ სარჩელით მიმართა სასამართლოსაც.

2023 წლის 18 მაისს სასამართლომ გამოაცხადა გადაწყვეტილება და კარინა შონიას სარჩელი სრულად დააკმაყოფილა. სასამართლოს განმარტებით დამსაქმებლის გადაწყვეტილება ზედმეტად მკაცრი იყო დასაქმებულის ქმედების მიმართ. დამსაქმებელს უნდა გაეთვალისწინებინა ის, რომ მოსარჩელე მანამდე არ ყოფილა დისციპლინირებული, არის დევნილი, სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა მცირეწლოვანი ბავშვის დედა, რომლისთვისაც ეს სამსახური მნიშვნელოვანი იყო სწორედ იმიტომ, რომ გრაფიკის გამო ახერხებდა მუშაობისა და ბავშვზე ზრუნვის შეთავსებას. გათავისუფლების შემდეგ კარინა შონია დარჩა შემოსავლის გარეშე, სახელმწიფო შემწეობისა და მშობლების დახმარების ამარა.

სასამართლომ კარინა შონიას გათავისუფლება უკანონოდ ცნო, სამსახურში აღადგინა და დამსაქმებელს დააკისრა იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება გათავისუფლების დღიდან გადაწყვეტილების აღსრულების დღემდე ყოველთვიურად დარიცხული 1136 ლარის ოდენობით.

კარინა შონიას ინტერესებს პროფკავშირების გაერთიანების იურისტი თამილა გაბაიძე იცავს.