ელმავალმშენებელში დასაქმებულებმა კუთვნილი ხელფასი მიიღეს