„დაუყოვნებლივი ინვესტირება ზრუნვის სფეროში -2020 წლის 29 ოქტომბერი - მოქმედების გლობალური დღეა