„დაუყოვნებლივი ინვესტირება ზრუნვის სფეროში -2020 წლის 29 ოქტომბერი – მოქმედების გლობალური დღეა

ამ დღეს განსაკუთრებულად აღნიშნავენ მსოფლიოს და საქართველოს პროფკავშირები და მოუწოდებენ ხელისუფლებებს დროული და სწრაფი რეაგირებისკენ – ზრუნვის ეკონომიკაში დასაცავი მილიონობით ადამიანის მხარდასაჭერად

Covoid-19-ის პანდემიამ გამოაშკარავა ათწლეულების განმავლობაში, საზოგადოებრივ ჯანდაცვასა და ზრუნვის სისტემებში ჩადებული არასათანადო ინვესტიციების დამანგრეველი შედეგები. ბევრი ქვეყანა ცუდად იყო მომზადებული იმისთვის, რომ გამკლავებოდა ასეთი მასშტაბისა და სწრაფად განვითარებადი ბუნების მქონე პანდემიას.

ზრუნვისა და ჯანდაცვის სფეროში დასაქმებული მილიონი ადამიანი (მათი უმეტესობა ქალები) დარჩა პერსონალური დამცავი აღჭურვილობისა და ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სხვა ზომების გარეშე. უკვე არსებული ეროვნული და გლობალური სტრუქტურული განსხვავებები სქესის, კლასის, რასისა და ეთნიკურობის მიხედვით კიდევ უფრო გამოაშკარავდა და გაღრმავდა.

ადეკვატური ინვესტიციის საჭიროება სამართლიან, ხარისხიან საზოგადოებრივ ჯანდაცვასა და ზრუნვის სისტემებში ახლა ისეთი აშკარა და სასწრაფოა როგორც არასდროს. ჯანდაცვისა და ზრუნვის სექტორის მასშტაბით დასაქმებული ადამიანები, მიუხედავად იმისა, ისინი მუშაობენ საავადმყოფოებში, თავშესაფრებში, ზრუნვის სახლებში, კერძო სახლებსა თუ სკოლებში, საჯარო თუ კერძო სექტორში, იმსახურებენ ღირსეულ შრომით პირობებს და სამართლიან ანაზღაურებას, რომელიც ასახავს მათ უზარმაზარ წვლილს ჩვენი საზოგადოებებისათვის.

საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება საქართველოს პრემიერ მინისტრს მიმართავს და მოუწოდებს იზრუნოს” დაუყოვნებლივ ინვესტირებაზე ზრუნვის სფეროში” რაც ნიშნავს შემდეგს:

ინვესტიცია ჯანდავისა და ზრუნვის სფეროში – მათ შორის მენტალური ჯანმრთელობის, ბავშვზე ზრუნვის, სკოლამდელი განათლების, მოხუცებზე ზრუნვის და სხვა სოციალური ზრუნვის სერვისებში, რათა უზრუნველყოფილი იყოს სამუშაო ადგილების შექმნა, სამართლიანი ანაზღაურება, ღირსეული სამუშაო პირობები და სამუშაო ძალაში მონაწილეობისას დასრულდეს გენდერული განსხვავებულობა.

ღირსეული ანაზღაურებისა და სამუშაო პირობების უზრუნველყოფა, მათ შორის, თანაბარი ანაზღაურების უზრუნველყოფა თანაბარი ღირებულების სამუშაოსათვის, ტრენინგების შესაძლებლობებისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფა იმ მშრომელებისთვის, რომლებიც ჯანდაცვისა და ზრუნვის სექტორში არიან დასაქმებულები.

გაერთიანების თავისუფლებისა და კოლექტიური მოლაპარაკებების უფლებების უზრუნველყოფა ყველა მშრომელისთვის, ვინც ჯანდაცვისა და ზრუნვის სექტორშია დასაქმებული და არ აქვს მნიშვნელობა ფორმალურ ეკონომიკაშია დასაქმებული თუ არაფორმალურში.

ხარისხიანი ჯანდაცვის სისტემისა და ზრუნვის სერვისების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ყველასთვის, მათ შორის, ლტოლვილებისა და მიგრანტებისთვის, მიუხედვად მათი სტატუსისა.

იმედს გამოვთქვამთ, რომ ზრუნვის საჭიროების მქონე ადამიანები და ის პირები, ვისაც მათი ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის სადარაჯოზე ზრუნვა ევალებათ, განსაკუთრებული სახლმწიფოებრივი მზრუნველობის სფეროში მოექცევიან.