პროფკავშირები დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლების კამპანიას აგრძელებს

პროფკავშირები დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით,  სემინარებსა და ტრენინგებს აგრძელებს. ამჯერად, ორდღიანი სემინარი თემაზე: „შრომითი ურთიერთობების გენდერული ასპექტები“  ჩატარდა:

 • მედიცინის, ფარმაციისა და სოციალური დაცვის;
 • აგრარულ მეურნეობაში, ვაჭრობასა და მრეწველობაში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირის;
 • საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირის;
 • აფხაზეთის;
 • ხელოვნების, მასმედიის, კულტ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების, სპორტის და ტურიზმის;
 • კავშირგაბმულობის;
 • საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების;
 • თბილისის მეტროპოლიტენის მუშაკთა პროფესიული კავშირის მუშაკთა პროფესიული კავშირის პირველად პროფკავშირულ ორგანიზაციებში დასაქმებულებისთვის.

სემინარს პროფკაშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე – რაისა ლიპარტელიანი; ამერიკის სოლიდარობის ცენტრის პროგრამის ოფიცერი – ნათია გველესიანი;  გაერთიანების იურისტი – სერგო მახარაძე და საორგანიზაციო დეპარტამენტის სპეციალისტი – ია შერაზადიშვილი გაუძღვნენ.

შეხვედრაზე განიხილეს:

 • შრომითი კანონმდებლობა, უახლესი ცვლილებები;
 • წინასახელშეკრულებო ეტაპზე დისკრიმინაცია, მტკიცების ტვირთი, გონივრული მისადაგება;
 • ქალთა დამატებითი შრომითი გარანტიები შრომის კოდექსის მიხედვით, აღსრულების მექანიზმები;
 • სექსიზმი და მისი გამოვლენის ფორმები შრომით ურთიერთობებში;
 • უფლების დაცვის მექანიზმები.

სემინარი  ამერიკის სოლიდარობის ცენტრის მხარდაჭერითა და საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ორგანიზებით ჩატარდა.