პროფკავშირები დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლების კამპანიას აგრძელებს