ბოლო თვეში 16 მოგებული საქმე - სასამართლო დავები ,,აფგრეიდს“ და „ჯეოსთილს'' მოვუგეთ