აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს პროფკავშირების გაერთიანება ეხმაურება