პროფკავშირების საჩივრის საფუძველზე შრომის ინსპექციამ არასრულწლოვნების შრომითი უფლებების სისტემატური დარღვევები გამოავლინა