4 წლიანი სასამართლო დავა პროფკავშირების გამარჯვებით დასრულდა