28 აპრილი - სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთა საერთაშოროსო დღე