პროფკავშირების დახმარებით 22 დასაქმებული, მათ შორის, შშმ პირები აუნაზღაურებელ ხელფასებს მიიღებენ