პროფესიული კავშირების ახალგაზრდული ორგანიზაციის ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა