ნანა ნინოშვილი

ნანული ნინოშვილი – დაბადების  თარიღი: 1954 წლის 5 აგვისტო

განათლება:

ა) სასწავლებელი: გორის ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
ფაკულტეტი: ისტორია-ფილოლოგიური.
სპეციალობა: ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი.
სწავლების წლები: 1972 – 1977 წწ.

ბ) სასწავლებელი: ცეკავშირის მოსკოვის ინსტიტუტის თბილისის ფილიალი.
ფაკულტეტი: ვაჭრობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია.
სპეციალობა: ეკონომისტი.
სწავლების წლები: 1989 – 1991 წწ.

1.    გამოცდილება:

ორგანიზაციის დასახელება: გორის ბამბეულის ქსოვილების კომბინატი”;
დაკავებული თანამდებობა:
ტექნოლოგიური პროცესების შემმოწმებელი,
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ხელმძღვანელი,
მუშაობის წლები: 1972 – 1979 წწ.;

ორგანიზაციის დასახელება: სახ. ვაჭრობისა და სამომხმარებლო კოოპერაციის მუშაკთა პროფკავშირების გორის საქალაქო კომიტეტი;
დაკავებული თანამდებობა: სახ. ვაჭრობისა და სამომხმარებლო კოოპერაციის მუშაკთა პროფკავშირების გორის საქალაქო კომიტეტის თავმჯდომარე;;
მუშაობის წლები: 1979 – 1986 წწ.;

ორგანიზაციის დასახელება: სახ. ვაჭრობისა და სამომხმარებლო კოოპერაციის მუშაკთა პროფკავშირების რესპუბლიკური კომიტეტი;
დაკავებული თანამდებობა: სახელმწიფო ვაჭრობისა და სამომხმარებლო კოოპერაციის მუშაკთა პროფკავშირების რესპუბლიკური კომიტეტის აღმოსავლეთი ზონის ორგანიზატორი;
მუშაობის წლები: 1985 – 1991 წწ.;

ორგანიზაციის დასახელება: საქართველოს თავისუფალი პროფკავშირების შიდა ქართლის პროფესიული კავშირების ცენტრი;
დაკავებული თანამდებობა: საქართველოს თავისუფალი პროფკავშირების შიდა ქართლის პროფესიული კავშირების ცენტრის თავმჯდომარე;
მუშაობის წლები: 1991 – 2002 წწ;

ორგანიზაციის დასახელება: არასამთავრობო ორგანიზაცია `ბიზნესის დაცვის სამსახური ეკო-ცენტრი~;
დაკავებული თანამდებობა: არასამთავრობო ორგანიზაცია `ბიზნესის დაცვის სამსახური ეკო-ცენტრის~ ხელმძღვანელი;
მუშაობის წლები: 2002 – 2005 წწ.;

ორგანიზაციის დასახელება: საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი საპენსიო ფონდის გორის ფილიალი;
დაკავებული თანამდებობა: საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი საპენსიო ფონდის გორის ფილიალის დირექტორი;
მუშაობის წლები: 2005 – 2007 წწ.;

ორგანიზაციის დასახელება: არასამთავრობო ორგანიზაცია `ბიზნესის დაცვის სამსახური ეკო-ცენტრი~;
დაკავებული თანამდებობა: არასამთავრობო ორგანიზაცია `ბიზნესის დაცვის სამსახური ეკო-ცენტრის~ ხელმძღვანელი;
მუშაობის წლები: 2007 – 2009 წწ.;

ორგანიზაციის დასახელება: საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების შიდა ქართლის წარმომადგენლობა;
დაკავებული თანამდებობა: საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების შიდა ქართლის რწმუნებული;
მუშაობის წლები: 2009 წლიდან დღემდე.

2.    ტრენინგ-სემინარები:

1.    `საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო~ საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტთან და `შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს~ თანამშრომლობით ორგანიზებული კვლევები საგადასახადო კოდექსთან დაკავშირებით. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისი. 2004 წლის 22 სექტემბერი;

2.    `საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო~ საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტთან და `შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს~ თანამშრომლობით ორგანიზებული კვლევები საგადასახადო კოდექსთან დაკავშირებით (კოდექსის საბოლოო ვერსიის შემუშავება). ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისი. 2005 წლის 17 იანვარი;

3.    ბიზნესის დაცვის სამსახურის, “ეკო-ცენტრის” ტრენინგ-სემინარი თემაზე: “საგადასახადო პოლიტიკა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის”. 2004 – 2005 წელი, ქ. გორი.

3.    ენების ცოდნა:

ქართული: მშობლიური;
რუსული: კარგად;
ინგლისური: ლექსიკონის დახმარებით.

4.    კომპიუტერის ცონა: საოფისე პროგრამები

ინტერესები: ეკონომიკა, სოციალური საკითხები, ადამიანთა უფლებები, პოლიტიკა.

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი;