ნოდარ ქოქიაშვილი

ნოდარ ქოქიაშვილი – დაიბადა 1937 წლის 8 დეკემბერი

განათლება:

1965-1961 წწ. – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, სპეციალობით ისტორიკოსი;

სამუშაო გამოცდილება:

2007 წლიდან – დღემდე – საქართველოს პრფესიული კავშირების გაერთიანება, უფროსი სპეციალისტი ანალიტიკურ საკითხებში;

1992-2006 წწ. – მშრომელთა სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების დაცვის განყოფილება, რეფერენტი, უფროსი რეფერენტი, განყოფილების გამგე;

1989-1991 წწ. – საქართველოს პრფესიული კავშირების საბჭო, განყოფილების გამგე, განყოფილების გამგის მოადგილე;

1988-1989 წწ. – ამიერკავკასიის რკონიგზის მუშაკთა პროფესიული კავშირი, თბილისის განყოფილების რაიონული საბჭოს თავმჯდომარე;

1977-1988 წწ. – საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტი, საერთო განყოფილების ინსტრუქტორი, ორგანიზაციულ-პარტიული განყოფილების ინსპექტორი;

1975-1977 წწ. – პარტიის ქ. თბილისის ოქტომბრის რაიონული კომიტეტის ინსტუქტორი, განყოფილების გამგე;

1974-1975 წწ. – ქ. თბილისის მანქანათმშენებელი ქარხანა, კადრების განყოფილების უფროსი;

1963-1973 წწ. – ამიერკავკასიის სატრანსპორტო მშენებლობის ტრესტი “ზაკტრანსსტროი”, – ტრანსპორტის მშენებელთა პროფკავშირის გაერთიანებული კომიტეტი, ინსტრუქტორი;

პუბლიკაციები: ნოდარ ქოქიაშვილი (2006 წ.) – “არაფორმალური ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში”;

ნოდარ ქოქიაშვილი (2007 წ.)– “პროფკავშირული ანბანი”, თარგმანი რუსულიდან

ენები: ქართული – მშობლიური, რუსული – თავისუფლად