გელა ძაბილაშვილი

გელა ძაბილაშვილი – დაიბადა 1951 წლის 6 სექტემბერს

განათლება: უმაღლესი

1968 – 1973 წწ – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
                უნივერსიტეტი, ისტორისს ფაკულტეტი

შრომითი გამოცდილება:

1947 – 1982 წწ – საგარეჯოს მხარეთცოდნეობის ინტიტუტის დირექტორი

1982 – 2007 წწ – საორგანიზაციოს ინსტრუქტორი, განყოფილების გამგე,
                 თავმჯდომარის მოადგილე

2007 წლიდან დღემდე – სოფლის მეურნეობის, მსუბუქი, კვების და
                    გადამამუშავებელი მრეწველობის მუშაკთა დამოუკიდებელი
                    პროფკავშირის თავმჯდომარე

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი