2 წლიანი ბრძოლა სასამართლოში გამარჯვებით დასრულდა

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით გაუქმდა თამარ კაჭარავას სამსახურიდან გათავისუფლების 2017 წლის ბრძანება და კრედო ბანკს დაეკისრა მის სასარგებლოს 27 ათასი ლარის კომპენსაციის გადახდა.

https://www.facebook.com/gtuc.ge/videos/863651910659417/