11-13 დეკემბერს, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება, თბილისში, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს.