შრომის უსაფრთხოების დაცვისათვის აუცილებელია, კანონის აღსრულებაზე კონტროლი განხორციელდეს