შრომის პირობების მონიტორინგის სახელმწიფო პილოტური პროგრამის პროექტი შემუშავდა