შეგირდობის საპილოტე პროგრამა უმუშევრობას შეამცირებს