ყოფილი მედდისთვის კლინიკას 1 წლის მოცდენის ანაზღაურება მოუწევს