ქალთა შრომითი უფლებები - საინფორმაციო ბიულეტენი 2017