ქალთა შრომითი უფლებები – საინფორმაციო ბიულეტენი 2017