სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის ამოცანა - გენერალური შეთანხმება