საქართველოში ყველაზე დიდი დამსაქმებელი სახელმწიფოა