საერთაშორისო პროფკავშირების კონფედერაციის (ITUC) საპირველმაისო განცხადება