პროფკავშირსა და ბიზნესს შორის “სოციალური კონტრაქტი" გაფორმდა