პროფკავშირების ევროპული რეგიონული საბჭოს ქალთა კომიტეტის პრეზიდენტის არჩევნები თბილისში გაიმართება.