კომპანია RMG-ის მიერ, ქვეყნისა და დასაქმებულთა წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებები